1. nedjelja došašća 03. 12. 2023.

 1. Danas je Prva nedjelja došašća. Svete mise slavimo po redovitom  nedjeljnom rasporedu, osim u Pasingu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati,   u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 satii u Emmeringu u 17.00 sati.
 2. U Pasingu danas na Prvu nedjelju došašća nema naše svete Mise, jer Njemci imaju proslavu u svojoj župi.
 3. Sutra počimamo sa sv. misama Zornicama. Kroz cijelo vrijeme došašća, osim nedjeljom, sv. mise Zornice slavimo u našoj kapeli Bl. A. Stepinca u 6.00 sati ujutro.
 4. Ponedjeljkom, srijedom i petkom sv. misu slavimo u crkvi sv. Pavla u 18.30 sati.
 5. Utorkom i četvrtkom sv. misu slavimo u našoj kapeli u 18.30 sati.
 6. U petak je Bezgrešno Začeće BDM. Svetu misu slavit ćemo u crkvi sv. Pavla  u 18.30 sati.
 7. Subotom sv. misu slavimo u Geretsriedu u 16.30 sati i u crkvi sv. Pavla u 18.00 sati.
 8. U slijedeću subotu, 09.12.2023. poslije sv. Mise u crkvi sv. Pavla Djčji zbor naše župe i klapa Croatia održat će Božićni koncert. Ulaz je za sve slobodan.
 9. U nedjelju, 10. 12. 2023. je Druga nedjelja došašća. Svete mise slavimo po nedjeljnom rasporedu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 sati i u Emmeringu u 17.00 sati.
 10. Kroz ovaj idući tjedan  vjeronauk i župske aktivnosti za svu školsku djecu i mlade su po ustaljenom rasporedu.
 11. Jučer smo u Karsfeldu imali Božićno slavlje sa slavljem Nikolinja. Svim našim dobrovoljcima koji su na bilo koji način  pomogli u Božićnom slavlju od srca se zahvaljujemo.

Evo Isusova upozorenja i učenicima i svima do Sudnjega dana:

»Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas.

Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe.«

»Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!« (Mk 13,33-37).


Krist Kralj 26.11.2023.

 1. Danas je svetkovina Krista Kralja. Svete mise slavimo po redovitom  nedjeljnom rasporedu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 satii u Emmeringu u 17.00 sati.
 2. Ponedjeljkom, srijedom i petkom sv. misu slavimo u crkvi sv. Pavla u 18.30 sati.
 3. Utorkom i četvrtkom sv. misu slavimo u našoj kapeli u 18.30 sati.
 4. U četvrtak je sveti Andrija apostol. Svetu misu slavit ćemo u našoj kapeli u 18.30 sati.  
 5. U nedjelju, 03. 12. 2023. je Prva nedjelja došašća. Svete mise slavimo po nedjeljnom rasporedu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 sati i u Emmeringu u 17.00 sati.
 6. U subotu 02. 12. 2023. s početkom u 17.30 sati u Bürgerhaus u Karsfeldu naša župa ima Božićno slavlje sa slavljem Nikolinja.  Stoga sutra poslije sv. mise u Hrvatski dom  u 19.30 sati pozivamo sve članove župskog vijeća, kao i sve naše vjernike koji žele dobrovoljno pomoći na Božićnom slavlju da dođu sutra na ovaj sastanak. Ovom prigodom pozivamo i sve naše sponzore da  se svojom donacijom uključe i potpomognu naše Božićno slavlje, kao i sve naše vrijedne domaćice da za Božićno slavlje kao i dosadašnjih godina pripreme i u dvoranu donesu kolače. Ulaznice po cijeni od 10.EUR-a moći će se uzeti na ulazu u dvoranu. Za svu djecu do 12.godinew ulaz je slobodan.    
 7. Kroz ovaj idući tjedan  vjeronauk i župske aktivnosti za svu školsku djecu i mlade su po ustaljenom rasporedu.
 8. Danas u 18.30 sati u našoj kapeli dramska sekcija Fram-e izvest će predstavu pod naslovom „Nebo je ono što drži zemlju. Ulaz je za sve slobodan!
 9. Radost nam je pozvati vas i na duhovni događaj u našoj župi koji će se održati u crkvi sv. Pavla u slijedeću srijedu, tj. 29.11. 2023. s početkom u 18.30 sati, na kojem će nam Marino Restrepo dati svoje životno svjedočanstvo obraćenja pod motom „Iziđimo iz tame u svjetlost!“
 10. U subotu, 18.11. u Münchenu je preminula Anđelka Mandek. Rođena je 02.10.1952. u mjestu Pećnik kod Modriče. Sahranjena je u subotu, 25 11. na mjesnom groblju Velika Plana. U srijedu, 22. 11. 2023. u Münchenu je preminuo Željko Gakčević. Rođen  je 11. 04.1971. u Sremskoj Mitrovici. Sahranjen  je   na gradskom groblju sv. Franje u Sinju. U četvrtak, 21.11. u Münchenu je preminula Mirela Đeferović. Rođena je 04.01.1985. u Slavonskom Brodu. Sahranjena je u subotu, 25 11. na gradskom groblju u Sisku. Pomolimo se Bogu Ocu Nebeskom za pokoj njihovih duša i duša svih vjernih mrtvih.  

»Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni’« (Mt 25,31-36).

Krist Otkupitelj – Rio de Janeiro, Brazil Dovršen je 1931. god. a visok je 30 metara - Foto: Jcsalmon, Wikipedia

33. nedjelja kroz godinu 19.11.2023.

 1. Danas je 33. nedjelja kroz crkvenu godinu. Svete mise slavimo po redovitom  nedjeljnom rasporedu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 satii u Emmeringu u 17.00 sati.
 2. Ponedjeljkom, srijedom i petkom sv. misu slavimo u crkvi sv. Pavla u 18.30 sati.
 3. Utorkom i četvrtkom sv. misu slavimo u našoj kapeli u 18.30 sati.
 4. U srijedu je spomendan sv. sv. Cecilije zaštitnice pjevača i glazbenika. Svetu misu slavit ćemo u crkvi sv. Pavla u 18.30 sati. Poslije svete mise u Hrvatskom domu biti će druženje i večera za sve članove naših zborova.
 5. U nedjelju, 26. 11. 2023. je svetkovina Krista Kralja. Svete mise slavimo po nedjeljnom rasporedu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 sati i u Emmeringu u 17.00 sati.
 6. U subotu 02. 12. 2023. s početkom u 17.30 sati u Bürgerhaus u Karsfeldu naša župa ima Božićno slavlje sa slavljem Nikolinja.  Stoga sutra poslije sv. mise u Hrvatski dom pozivamo sve članove župskog vijeća, kao i sve naše vjernike koji žele dobrovoljno pomoći na Božićnom slavlju da dođu sutra na ovaj sastanak. Ovom prigodom pozivamo i sve naše sponzore da  se svojom donacijom uključe i potpomognu naše Božićno slavlje, kao i sve naše vrijedne domaćice da za Božićno slavlje kao i dosadašnjih godina pripreme i u dvoranu donesu kolače.    
 7. Kroz ovaj idući tjedan  vjeronauk i župske aktivnosti za svu školsku djecu i mlade su po ustaljenom rasporedu.
 8. U slijedeću nedjelju u našoj kapeli u 18.30 sati dramska sekcija Fram-e izvest će predstavu pod naslovom „Nebo je ono što drži zemlju. Ulaz je za sve slobodan!
 9. Radost nam je pozvati vas i na duhovni događaj u našoj župi koji će se održati u crkvi sv. Pavla u drugu srijedu, tj. 29.11. 2023. s početkom u 18.30 sati, na kojem će nam Marino Restrepo dati svoje životno svjedočanstvo obraćenja pod motom „Iziđimo iz tame u svjetlost!“
 10. Petog studenog u 83. godini života u Münchenu je preminuo Kamilo Barukčić.    Sahranjen je na gradskom groblju Vrbovec. U utorak, 14. 11. 2023. u Münchenu je preminuo Marijan Pranjić. Rođen  je 1954. godine u Usori. Sahranjen  je u petak 17. 11. na gradskom groblju u Velikoj Gorici. U petak, 10. 11. 2023. u Münchenu je preminuo Marko Škulj. Rođen  je 31. 07.1936. u Škulji kod Travnika  Sahranjen je na mjesnom groblju Svetinji kod Požege. U četvrtak, 09. 11. 2023. u Münchenu je preminula Ana Stažić. Rođena je 08. 09.1944. u Doboju. Sahranjena je u petak, 17. 11. 2023. na Waldfriedhof Neuer Teil u Münchenu. Pomolimo se Bogu Ocu Nebeskom za pokoj njihovih duša i duša svih vjernih mrtvih.

»Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarev« (Mt 25,14-18).


Marino Restrepo, München 29.11.2023.

Poštovani dragi župljani,

Radost nam je pozvati vas na duhovni događaj u našoj župi koji će se održati u našoj zajednici 29.11.2023. na kojem će nam Marino Restrepo dati svoje životno svjedočanstvo obraćenja.
Program će se održati u crkvi Sv. Pavla u München-u i to u slijedećem terminu:

MÜNCHEN
Crkva Sv. Pavla

St.-Paulus-Platz 11

Srijeda 29. studenoga 2023.
18.30 sv. Misa
19.00 Svjedočenje
19.50 kratko klanjanje


32. nedjelja kroz godinu 12.11.2023.

 1. Danas je 32. nedjelja kroz crkvenu godinu. Svete mise slavimo po redovitom  nedjeljnom rasporedu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 satii u Emmeringu u 17.00 sati.
 2. Ponedjeljkom, srijedom i petkom sv. misu slavimo u crkvi sv. Pavla u 18.30 sati.
 3. Utorkom i četvrtkom sv. misu slavimo u našoj kapeli u 18.30 sati.
 4. U utorak je spomendan sv. Nikole Tavelića prvog kanoniziranog hrvatskog sveca. Svetu misu slavit ćemo u našoj kapeli u 18.30 sati.
 5. U nedjelju, 19. 11. 2023. je 33. nedjelja kroz crkvenu godinu. Svete mise slavimo po nedjeljnom rasporedu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 sati i u Emmeringu u 17.00 sati.
 6. Sutra poslije sv. mise u Hrvatskom domu je sastanak  za Božićno slavlje i slavlje Nikolinja. Pozivamo sve voditelji naših župskih aktivnosti da dođu na ovaj sastanak.
 7. Svake godine se sjećamo tragedije koja je za vrijeme Domovinskog rata zadesila naš hrvatski narod, posebno grad Vukovar i Škabrnju. Tom prigodom udruga hrvatskih studenata organizira „Mimohod za Vukovar“ u Münchenu u slijedeću subotu. U 18.00 sati u St. Paul crkvi slavit ćemo sv. Misu za sve žrtve Vukovara i Domovinskog rata. Poslije sv Mise u 19.30 sati s Odensplatza počima „Mimohod za Vukovar“. Mimohod će uz prigodan program sjećanja na pad Vukovara završiti u 20.00 sati na Königsplatzu
 8. Kroz ovaj idući tjedanvjeronauk i župske aktivnosti za svu školsku djecu i mlade su po ustaljenom rasporedu.

Bdijte i budite pripravni, jer ne znate čas kada će Sin Čovječji doći!


31. nedjelja kroz godinu 05.11.2023.

 1. Danas je 31. nedjelja kroz crkvenu godinu - Početak zimskog vremena. Svete mise slavimo po redovitom  nedjeljnom rasporedu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 10.30 sati zajedno s Njemcima (samo danas) i u Emmeringu u 17.00 sati.
 2. Ponedjeljkom, srijedom i petkom sv. misu slavimo u crkvi sv. Pavla u 18.30 sati.
 3. Utorkom i četvrtkom sv. misu slavimo u našoj kapeli u 18.30 sati.
 4. Subotom Sv. misu slavimo u Geretsriedu u 16.30 sati i u crkvi sv. Pavla u 18.00 sati.   
 5. U nedjelju, 12. 11. 2023. je 32. nedjelja kroz crkvenu godinu. Svete mise slavimo po nedjeljnom rasporedu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 sati i u Emmeringu u 17.00 sati.
 6. U srijedu poslije sv. mise u našoj kapeli je sastanak  djelitelja sv. Pričesti. Molimo sve djelitelje sv. Pričesti da dođu na ovaj sastanak.
 7. Kroz ovaj idući tjedan  vjeronauk i župske aktivnosti za svu školsku djecu i mlade su po ustaljenom rasporedu.
 8. Akademski krug Hrvatske katoličke župe Müncheu u suradnji s udrugama Hrvatska kuća, Matica hrvatska München i Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA iz Zagreba pozivaju vas danas u 18:30 sati u kapelu Blaženoga Alojzija Stepinca, Schwanthalerstr. 96 na predstavljanje znanstveno-izdavačkoga projekta HEROJSKI VUKOVAR: povijest grada i život Vukovaraca tijekom 30 godina (1991. - 2021.) i dviju tiskanih knjiga na tu temu. Ovaj veliki nacionalni projekt s dvije tiskane knjige predstavit će: dr. NATKO MARTINIĆ JERČIĆ, autor dvaju poglavlja, djelatnik Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata iz Zagreba i prof. ANTE BIČANIĆ, zamjenik voditelja projekta i glavni urednik, predsjednik Društva za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA iz Zagreba. U nedjeljui,
 9. 29. 10. 2023. u Münchenu je iznenada preminuo Denis Varvodić. Rođen je 02. 02. 1980. u Bendorfu. Sv. Misa zadušnica biti će u petak 10.11.2023. u St. Urlich crkvi u 85630 Grasbrunn -Kirchenstr.7, Sprovod će biti odmah poslije sv. mise na Waldfriedhof u Neukeferloch  - Schwabener Weg (Neukeferlocher Weg) 85630 Grasbrunnu 10.00 sati. Pomolimo se Bogu Ocu Nebeskom za pokoj njegove duše i duša svih vjernih mrtvih

»Sva svoja djela čine zato da ih ljudi vide. Doista, proširuju zapise svoje i produljuju rese. Vole pročelja na gozbama, prva sjedala u sinagogama, pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu ‘Rabbi’. Vi pak ne dajte se zvati ‘Rabbi’, jer jedan je učitelj vaš, a svi ste vi braća. Ni ocem ne zovite nikoga na zemlji jer jedan je Otac vaš ‑ onaj na nebesima. I ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa ‑ Krist. Najveći među vama neka vam bude poslužitelj«). (Mt 23,5-11). »Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen« (Mt 23,12)


HRVATSKA KATOLIČKA ŽUPA MÜNCHEN RASPORED SVETIH MISA NA SVETKOVINU SVIH SVETIH Srijeda 01.11.2023.


DUŠNI DAN – SPOMENDAN SVIH VJERNIH MRTVIH, Četvratak, 02. 11. 2023.

Na Dušni dan - Spomendan svih vjernih mrtvih Četvrtak, 02. 11. 2023.  svetu misu slavit ćemo u našoj Kapeli Schwanthalerstr. 96 u 18.30 sati. Poslije svete mise imat ćemo molitvu odrješenja za sve naše mile i drage pokojne!


30. nedjelja kroz godinu 29.10.2023.

 1. Danas je 30. nedjelja kroz crkvenu godinu - Početak zimskog vremena. Svete mise slavimo po redovitom  nedjeljnom rasporedu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 sati i u Emmeringu u 17.00 sati.
 2. U srijedu je svetkovina Svih svetih. Svete mise slavimo  po slijedećem rasporedu: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati i u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 sati. Dakle, na Svi svete raspored sv. misa je kao i nedjeljom samo što nemamo Dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati i u Emeringu u 17.00 sati.
 3. U srijedu na svetkovinu Svih svetih na Waldfriedhof u 9.30 sati imat ćemo molitvu odrješenja za naše pokojne. Polazak je u 9.30 sati s Lorettoplatz 3   (Fürstenrieder Str. 288; 81377 München)
 4. U četvrtak je Dušni dan - Spomendan svih vjernih mrtvih. Svetu misu slavit ćemo u našoj kapeli. Poslije svete Mise imat ćemo odrješenje za sve naše pokojne.
 5. U petak je prvi petak u mjesecu . Za sve vjernike koji vrše pobožnost Prvih petaka mogućnost za sv. Ispovijed je u crkvi sv. Pavla od 18.00 sati.
 6. Subotom Sv. misu slavimo u Geretsriedu u 16.30 sati i u crkvi sv. Pavla u 18.00 sati.   
 7. U nedjelju, 05. 11. 2023. je 31. nedjelja kroz crkvenu godinu. Svete mise slavimo po nedjeljnom rasporedu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 sati i u Emmeringu u 17.00 sati.
 8. U utorak, 31. 10.2023. s početkom u 19.30  sati akademski krug naše župe ima svoj redoviti mjesečni susret. Tema susreta glasi: „Franjevci na globalnoj i na lokalnoj razini „  Gost večeri je fra Frano Milanović Litre, dušobrižnik naše župe.
 9. U utorak poslije svete mise u predvečerje Svih Svetih u našoj kapeli Frama ima klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.
 10. Kroz ovaj idući tjedan nemamo vjeronauk i župskih aktivnosti za svu školsku djecu i mlade jer su jesenske ferije.
 11. U subotu, 02. 09. 2023.  preminula je Dragica Primorac. Rođena je 08. 07. 1942. u Čitluku. Sprovod je bio u ponedjeljak, 04. 09. 2023. na mjesnom groblju u Čitluku. U nedjelju, 22. 10. 2023. u Münchenu je preminuo Stjepan Čuljak. Rođen je 24. 04. 1975. u Klobuku. Sprovod je bio u petak, 27. 10. 2023 na mjesnom groblju Klobuk u Hercegovini. Pomolimo se Bogu Ocu Nebeskom za pokoj njihovih duše i duša svih vjernih mrtvih.

»A kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: ‘Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?’ A on mu reče: ‘Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci’« (Mt 22,34-40).