30. nedjelju kroz godinu (A) - Ovisnici ljubavi 

Zanimljiv je upit i spor prikazan u današnjem evanđeoskom odlomku (Mt 22, 34-40). Farizeji kušaju Isusa o Zakonu i zapovijedima da ispitaju njegovo razumijevanje odredbi, te ujedno razinu poštivanja sadržaja židovske vjere. Isus međutim nije priučeni učitelj koji ne pozna iznutra sadržaje Zakona, ali i smisao života, tako da nema nikakvog problema odgovoriti na ovaj izazov na najispravniji mogući način. Kad je farizejima odgovorio vrlo konkretno koja je najvažnija zapovijed, to jest zapovijedi, u Zakonu, dao im je i sljedeću pouku: O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci. Time je bez imalo oklijevanja ili uvijanja ukazao na ljubav kao na temeljni sadržaj o kojemu ovisi smisao cijeloga života. No kad je rekao da o njoj visi sav Zakon i Proroci, možemo slobodno našim jezikom reći da nam ju je predočio kao bitnu ovisnost života. Jer ako o njoj visi Zakon i Proroci, to jest poštivanje i čašćenje Boga, onda doista o njoj visi sav život. Utoliko možemo reći da su ljudi o njoj ovisni, jer je na neki način o njoj i sam Bog ovisan, budući da je ona sam sadržaj njegova života.

A ukoliko je Bog htio sama sebe ugraditi u naš ljudski život, utoliko možemo reći da nas je obilježio ljubavlju i da je ljubav tkivo i našeg ljudskoga života. Ona prožima cijelo naše biće, ali nije naša svojina, jer mi sami sebi nismo darovali to tkivo, već nam ono dolazi od Stvoritelja. Zato je druga važna zadaća, kao i kad je riječ o ljudima koji su ovisni o nekom lijeku ili pak o drugoj nekoj tvari, održavati kontakt s dobavljačem, tako je i za ljubav Božju. Jer ukoliko sebi ne zajamčimo mogućnost da je nabavimo od onoga tko je njezin izvor, riskiramo ostati bez nje, a time dovodimo u opasnost cijeli život i izlažemo se velikoj pogibelji. Stoga o njoj trebamo skrbiti brižno, jer nam doista neizmjerno treba. Pogotovo što nije u ljudskoj vlasti stvoriti je ili proizvesti, već je moguće jedino je steći od Boga, nakon čega nam ostaje najvažnija zadaća života zadržati je ili uvećati živeći vjerno Bogu. Ona nije ljudsko vlasništvo, bez obzira koliko je grčevito trebali, jer je neizmjerna poput neizmjernoga Boga koji je njezin izvor i darovatelj. Ukoliko bismo prekinuli zajedništvo s Bogom, ne bismo mogli do nje doći niti se njome ispuniti, jer premašuje sve ljudske mogućnosti. Stoga prava ljubav nije ni apstrakcija ni emocija, nego dragocjeni dar Božjega života nama ljudima.

U životu postoji nešto što daje svemu dublji smisao, mada počesto izričito to i ne vidimo ili o tome ne razmišljamo. Postoje stvarnosti koje nas upućuju na razloge postojanja te nam omogućuju da razumijemo dubinu smisla i ljepotu postojanja, pa i kad nisu uvijek izričito uočljive. Zato se može dogoditi da upravo te stvari previdimo i da im ne dajemo pravo mjesto i ne ističemo na pravi način zato što ih pretpostavljamo kao da se podrazumijevaju, kao što je na primjer zrak ili svjetlo. Nešto slično je i s ljubavlju, bez koje je život osuđen na smrt.

U tom smislu je onda i Isus podsjetio da je najveća zapovijed mogla biti samo ona koja daje smisao svima ostalima, premda nije zapovijed u striktnom smislu niti se pronalazi na popisu 10 Božjih zapovijedi. Doista, nikome ne možemo zapovjediti – narediti da nas voli, ili pak narediti nekome da voli Boga, to je gotovo nemoguće i neizvedivo ostvariti zakonom. I premda se ljubav ne može zapovjediti, s druge pak strane sve drugo što se zapovjedi, ako nema ljubavi, ne vrijedi mnogo. Zato je i vršenje deset zapovijedi beznačajno ako nije motivirano ovim dvjema zapovijedima. I dok ona nastaje u srcu i prakticira se slobodno i voljno, bez prisile i naredbe, dotle omogućuje čovjeku da u pravom duhu prihvati i ono što postoji kao odredba i Božji zakon. Ljubav nikad nije samo djelomična, već je stav i odnos cijeloga života. U tom smislu označava potpuno predanje. Polovičnost i djelomičnost nisu dostojne ljubavi, kao što je nisu dostojne ni interesne računice. Toliko je važna da bez nje ni ono što je po sebi dobro, nije dovoljno dobro, jer je kao beživotno truplo, kao ljuštura bez sadržaja, kao stablo bez ploda.

Samo ljubav je kadra podnijeti teret koji visi, pa tako sav teret života. Za nju se može reći da o njoj visi i ovisi sav život, kao što o njoj ovisi sav Zakon i Proroci. Bez nje vršenje zakona i ljudska moralnost nemaju smisla ni punine, već ostaju besplodni. Bez nje ni Proroci nemaju života ni snage iznutra. Zakon, doista, postoji da bi štitio ljubav, a Proroci da bi je navijestili i o njoj pjevali. Zato smo svi mi ljudi na sebi svojstven način ovisnici Božje ljubavi, jer svi o njoj ovisimo. U tom smo duhu i pozvani biti ‘ovisnici’ isključivo o Božjoj ljubavi, a ne o nekom njezinu derivatu ili nekoj njezinoj prikraćenoj viziji ili dimenziji koja nam se redovito prikazuje kao sviđanje ili ugoda za osjetila.

Nije dostojno stoga da mi kao kršćani postanemo ovisnici zamama ovoga svijeta, a da odbacimo istinsku ljubav Božju, jer bismo bili kao ovisnici o drogama, koji su zaboravili da su ovisni o svjetlu, zraku, zdravoj hrani, a sveli su sebe na ovisnost koja ih uništava. Tako ni ljubav, ako nije pročišćena žrtvom i učvršćena križem Gospodinovim, nije prava ljubav. A kao što o Gospodinovoj ljubavi ovisi sav Zakon i Proroci, učinimo i mi sami sebe ovisnima o njoj, te u njoj živimo cjelovito i dosljedno. Koliko Božja ljubav u nama bude čvrsta, jasna i ispravna, toliko će nam biti čvrst i vrijedan život na zemlji, ali i vječna nagrada na nebesima.


OBAVIJESTI

1. Danas je je 29. nedjelja kroz crkvenu godinu. Ujedno je i blagdan sv. Luke evanđeliste i svjetski dan Misija. Redoviti je raspored svetih Misa.  
2. Od ponedjeljka do petka svetu Misu slavimo u našoj kapeli u 18.30 sati. Pola sata prije sv. Mise je mogućnost za sv. ispovijed.
3. Kroz ovaj Gospin mjesec radnim danom pola sata prije svete Mise u našoj kapeli molimo Gospinu Krunicu.
4. Četvretkom poslije svete Misa imamo klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.
5. U Petak u crkvi svetog Pavla imamp svetu ispovijed za treću skupinu krizmanika i njihovih kumova u 16.00 sati, a za četvrtu skupinu krizmanika i njihovih kumova u 18.00 sati.
6. U subotu je slavlje Svete krizme u crkvi sv. Pavla za treću skupinu krizmnanikau 10.00 sati, a za četvrtu skupinu krizmanikau 12.00 sarti. Molimo roditelje da u subotu od doma na vrijeme pođu kako nebi kasnili na slavlje Svete krizme.
7. Subotom (Vorabendmesse) nedjeljnu sv Misu slavimo u GERETSRIEDU u 17.00 sati i u crkvi SV. PAVLA u 19.00 sati.
8. U nedjelju je 30. nedjelja kroz crkvenu godinu - Početak zimskog vremena.Redoviti je raspored svetih Misa po zimskom vremenu i to: U KAPELI BL.ALOJZIJA STEPINCA u 9.00, 10.30, i u 16.00 sati. u crkvi Sv. PAVLA u 9.00i 16.00 sati; u PASINGU u 11.30 sati; u crkvi Sv. GABRIELA u 12.00 i 13.30sati; u crkvi Sv. MICHAELA u 12.30 sati i druga sv. Misa u 13.45 sati; u POINGU u 10.30 sati i 12.00 sati i u EMMERINGU u 16.00 sati Molimo sve naše vjernike da se i dalje pridržavaju određenih mjera radi pandemije korona virusa, jer se situacija zaraze sve više povećava.
9. NAPOMENA:
Upis Prvopričesnika tj. za svu djecu trećeg razreda od ove godine imat ćemo u našoj kapeli u subotu 31. 10. od 10.00 do 11.00 sati. A za Krizmanike tj. svu djecu osmog razreda od ove godine u subotu 31. 10. od 11.00 do 12 sati.                                                                               Novu vjeronaučnu godinu za svu školsku djecu, kao i sve druge župske aktivnosti s našom djecom i mladima započet ćemo čim bude moguće - kad nam prilike za to dopuste.                                        
10. Zaručnički tečaj u našoj župi održat će se  09. i 10 studenog u našoj kapeli u 19.30 sati. Molimo sve zaručnike da se telefonski ili e- mailom prijave u naš župski ured za ovaj tečaj.
11. Danas se u Katoličkoj crkvi slavi svjetski dan Misija - Weltmissionssontag. Milostinju koju skupljamo na sv. misama namjenjena je za potrebe misija i siromašnih u svijetu. Za vaš današnji milodar u ime najpotrebnije braće i sestara od srca se zahvaljuejmo.

OBAVIJESTI

 1. Danas je je 27. nedjelja kroz crkvenu godinu. Ujedno je i blagdan Svetog Franje Asiškog. Redoviti je raspored svetih Misa.
 2. Od ponedjeljka do petka svetu Misu slavimo u našoj kapeli u 18.30 sati. Pola sata prije sv. Mise je mogućnost za sv. ispovijed.
 3. U srijedu je Gospa od Krunice - Rožarica. Sv. Misu slavit ćemo  u našoj kapeli u 18.30 sati.
 4. Četvretkom poslije svete Misa imamo klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.
 5. U Petak u crkvi svetog Pavla imamp svetu ispovijed za prvu skupinu krizmanika i njihovih kumova u 16.00 sati, a za drugu skupinu krizmanika i njihovih kumova  u 18.00 sati.
 6. U subotu je slavlje Svete krizme u Crkvi sv. Pavla za prvu skupinu krizmnanika u 10.00 sati, a za drzgu skupinu krizmanikau 12.00 sarti. Molimo roditelje da u subotu  od doma na vrijeme pođu kako nebi kasnili na slavlje Svete krizme.
 7. Subotom (Vorabendmesse) nedjeljnu sv Misu slavimo u GERETSRIEDU u 17.00 sati i u crkvi SV. PAVLA u 19.00 sati.
 8. U nedjelju je 28. nedjelja kroz crkvenu godinu, redoviti je raspored svetih Misa i to: U KAPELI BL. ALOJZIJA STEPINCA u 9.00, 10.30, i u 17.00 sati. u crkvi Sv. PAVLA u 9.00 i 16.45 sati; u PASINGU u 11.30 sati; u crkvi Sv. GABRIELA u 12.00 i 13.30 sati; u crkvi Sv. MICHAELA samo u 12.30 sati s drugom svetom Misom u St. Michael počimamo od nedjelje, 25. listopada u 13.45 sati; u POINGU u 10.30 sati i u EMMERINGU u 17.00 sati  Molimo sve naše vjernike da se i dalje pridržavaju određenih mjera radi pandemije korona virusa, jer se situacija zaraze sve više povećava.
 9. NAPOMENA:
  Upis Prvopričesnika tj. za svu djecu trećeg razreda od ove godine imat ćemo u našoj kapeli u subotu 31. 10. od 10.00 do 11.00 sati. A za Krizmanike tj. svu djecu osmog razreda od ove godine u subotu 31. 10. od 11.00 do 12 sati. Novu vjeronaučnu godinu za svu školsku djecu, kao i sve druge župske aktivnosti s našom djecom i mladima započet ćemo čim bude moguće - kad nam prilike za to dopuste.                                             
 10. Zaručnički tečaj u našoj župi održat će se  09. i 10 studenog u našoj kapeli u 19.30 sati. Molimo sve zaručnike da se telefonski ili e- mailom prijave u naš župski ured za ovaj tečaj.

OBAVIJESTI

 1. Danas je je 26. nedjelja kroz crkvenu godinu. Redoviti je raspored  svetih Misa.
 2. Od ponedjeljka do petka svetu Misu slavimo u našoj kapeli u 18.30 sati. Pola sata prije sv. Mise je mogućnost za sv. ispovijed.
 3. U utorak je blagdan  Sv. Arhanđela Mihaela, Gabrijela i Rafaela. Sv. Misu slavit ćemo  u našoj kapeli u 18.30 sati.
 4. Četvretkom poslije svete Misa imamo klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.
 5. U Petak u crkvi svetog Pavla imamp  prvu svetu ispovijed za treću skupinu prvopričesnika u 16.00 sati, a za četvrtu skupinu prvopričesnika u 18.00 sati.
 6. U subotu je slavlje Prve svete Pričesti u Crkvi sv. Pavla za treću skupinu prvopričesnika u 10.00 sati, a za četvrtu skupinu prvopričesnika u 12.00 sarti. Molimo roditelje da u subotu  od doma na vrijeme pođu kako nebi kasnili na slavlje Prve svete Pričesti.
 7. Subotom (Vorabendmesse) nedjeljnu sv Misu slavimo u GERETSRIEDU u 17.00 sati i u crkvi SV. PAVLA u 19.00 sati.
 8. U nedjelju je 27. nedjelja kroz crkvenu godinu, redoviti je raspored svetih Misa i to: U KAPELI BL. ALOJZIJA STEPINCA u 9.00, 10.30, i  u 17.00 sati. u crkvi Sv. PAVLA u 9.00 i 16.45 sati; u PASINGU u 11.30 sati; u crkvi Sv. GABRIELA u 12.00 i 13.30 sati; u crkvi Sv. MICHAELA u 12.30, a drugu svetu Misu umjesto u Crkvi st. Mihael slavit ćemo 13.45 sati u kapeli Pater Rupert Mayer Neuhauser Str. 14. Ulaz u kapelu je odmah iznad glavnog ulaza Crkve st. Mihael; u POINGU u 10.30 sati i u EMMERINGU u 17.00 sati  Molimo sve naše vjernike da se i dalje pridržavaju određenih mjera radi pandemije korona virusa, jer se situacija zaraze sve više povećava.
 9. Pripremu za krizmanike od prošle vjeronaučne godine započeli smo već od prošlog tjedna i to po slijedećem rasporedu                                                                                                                                       Prva skupina  petkom u 14.00 sati  i subotom u 9.00                                                                                                      Druga skupina  petkom u 15.00 sati i subotom u 10.00 sati                                                                                                Treća skupina petkom u 16.00 sati i subotom u 11.00 sati                                                                                          Četvrta skupina petkom u 17.00 sati i subotom u 12.00 sati                                        Slavlje svete Krizme imat ćemo po već najavljenom rasporedu u četiri skupine.                                                                          
 10. NAPOMENA:
  Upis Prvopričesnika tj. za svu djecu trećeg razreda od ove godine imat ćemo u našoj kapeli u subotu 31. 10. od 10.00 do 11.00 sati. A za Krizmanike tj. svu djecu osmog razreda od ove godine u subotu 31. 10. od 11.00 do 12 sati.                                                                                  Novu vjeronaučnu godinu za svu školsku djecu, kao i sve druge župske aktivnosti s našom djecom i mladima započet ćemo čim bude moguće - kad nam prilike za to dopuste.                                             
 11. U subotu,  12. 9. u Makarskoj je preminula vjernica naše župe Mara Beljo. Rođena je 1952. u Slivnu.  Sahranjena je  prošli tjedan u Makarskoj. Pomolimo se milosrdnom Bogu Ocu Nebeskom za pokoj njezine duše.

ZARUČNIČKI TEČAJ U NAŠOJ ŽUPI

ZARUČNIČKI TEČAJ U NAŠOJ ŽUPI                                    

Zaručnički tečaj u našoj Župi održat će se 09. i 10. studenog 2020.
Seminara će se održati u kapeli Blaženog Alojzija Stepinca; Schwanthalerstr. 96; 80336 München s početkom u 19. 30 sati.
Stoga molimo sve zaručnike koji žele sklopiti sakramenat Ženidbe da se na vrijeme prijave u naš župski ured
Prijave zaručnika primamo na tel. naše župe koji glasi: 089 179 581-0 ili na e-mail: info@hkz-muenchen.de

LJUBAV I ODGOVORNOST

PET KORISNIH SAVJETA KOJE TREEBA ZNATI O BRAKU

Ako o braku razmišljate idealistički, vjerojatno ćete se razočarati!

Kako se to ne bi dogodilo prenosimo vam od ekipe s Catholic Linka pet stvari koje trebate znati o braku, a nitko vam ih nije rekao:

 1. “Živjeli su sretno do kraja života” nije posao tvog supružnika: Vlastiti “sretan kraj” trebate graditi zajedno, ulažući ljubav i trud.
 2. Brak će ti puno toga pružiti, ali je također i težak: Važno je voljeti se u trenucima sreće i problema.
 3. Tvoje zadovoljstvo je i tvoja odgovornost: Tvoje zadovoljstvo ne ovisi isključivo o supružniku.
 4. Ništa vas neće obogatiti kao djeca: Nitko ne može objasniti radost koju dijete donosi.
 5. Tvoj supružnik će se promijeniti, trebao/la bi: Ljudi rastu i sazrijevaju, to je dio životnog ciklusa.


Pismo župnika o novim ograničenjima radi korona virusa u našoj župi 

Pismo župnika o novim ograničenjima radi korona virusa u našoj župi 

Draga braćo i sestre,

Nalazimo se na početku nove školske i vjeronaučne godine. Svaki je početak za nas Kristove vjernike prilika za obnovu pouzdanja u njegovo vodstvo.

Osjećamo da zbog postojeće opasnosti od zaraze i mjera zaštite postoji stanovita nesigurnost u svezi vjeronaučnih pouka prvopričesnika i krizmanika kao i neizvjesnost u pogledu župne kateheze za ostale školske uzraste i svih ostalih aktivnosti naše župe.

Stoga vam  želimo  uputiti riječi ohrabrenja, dati određene smjernice i pružiti potrebne informacije.

Ovu školsku godinu naša su djeca započela u životnim prilikama kakve još nismo susreli. Pandemija korona virusa i bolesti COVID-19 cijeli je svijet, pa tako i Crkvu, primorala na organiziranje života i djelovanja kakvo do sada nismo poznavali.

To podrazumijeva, između ostalog, svakodnevno praćenje novih epidemioloških mjera, kao i dnevnog broja novo zaraženih osoba u našoj zemlji, ali, nažalost, i broja onih koji su izgubili bitku s ovim virusom, potom usklađivanje različitih osobnih situacija i događanja s postavljenim ograničenjima i slično. Sve to u našemu društvu stvara osjećaj neizvjesnosti, nelagode i straha. Kao ljudi i kao kršćani suosjećamo sa svim ljudima koji na različitim dijelovima Zemlje trpe posljedice pandemije. Posljedice pandemije osjeća i Crkva u svome pastoralnom djelovanju, pa tako i naša župa.

Ipak, draga braćo i sestre, i u ovakvoj situaciji Bog nas poziva da nipošto ne klonemo duhom, već da zauzeto, potaknuti vjerom i ljubavlju, činimo sve što možemo kako bismo župni život u zajedništvu s našim obiteljima učinili ljepšim i kvalitetnijim.

Posebno smo zahvalni Bogu za sve naše vjernike  - redare, koji svojim vjerničkim  zalaganjem za vrijeme svetih Misa u ovim okolnostima omogućuju slavlje svetih Misa.  Naravno, ovim putem izražavamo zahvalnost i svim ostalim vjernicima, koji su na bilo koji način uključeni u naše župne aktivnosti   počevši od kršćanskih obitelji, sakristana, pjevača, čitača, djelitelja pričesti, ministranata i ostalih vjernika, jer se  svi zajedno trudimo u ovom životnim nedaćama svoje djelovanje u našoj župi uzdići na višu razinu kvalitete i odgovornosti.

Ovim putem pozivamo sve naše vjernike da nam televizijsko ili radijsko praćenje sv. mise ne zamijeni živo sudjelovanje na misnim slavljima ili da nam internetska komunikacija sa župom ne zamijeni živu riječ s djelatnicima naše župe i svim župljanima u župi.

Ovo iznenadno vrijeme trebalo bi se posebno ogledati u onoj želji, volji i snazi vjere koju je imala prva kršćanska zajednica koja se nalazila pred mnogobrojnim kušnjama i izazovima, ali koja nije malaksala, nego se naprotiv širila i bivala sve snažnija. To je mogla, jer su se njezini članovi svakodnevno napajali na Izvoru žive vode, Isusu Kristu, jer su se hranili Božjom riječju i jer su svoje životno pouzdanje imali u Gospodinu. Takva zauzetost života u vjeri i danas nam je posebno potrebna.

Budimo svjesni, braćo i sestre, da Bog preko nas želi intervenirati u povijest. Ta je njegova želja aktualna i ništa manje izazovna i u ovim nesigurnim prilikama. Zato se svi zajedno iznova zagledajmo u Krista, našega jedinog i pravog Učitelja, i u njemu potražimo snagu i odlučnost za sve ono što kao vjernici u ovoj novoj školskoj i vjeronaučnoj godini možemo učiniti za dobro naše župe.

Pouke u vjeri školske djece i mladih neotuđivi su i neizostavni su dio crkvenoga nastojanja da mladim pokoljenjima prenesemo dar vjere kako bi ona bila svjetlo i snaga u njihovu životu. Imajmo na pameti staro pravilo: Ne može se uzljubiti i zavoljeti Isusa Krista Spasitelja ako ga ne upoznamo ili ga nedovoljno poznajemo. Zato se i u sadašnjim neprilikama pandemije ne smije zanemariti ova važna zadaća vjerske pouke, osobito kod pripreme za primanje sakramenata.

Stoga ćemo župnu katehezu  za naše prvopričesnike  (treći razred) i za naše krizmanike (osmi razred) u ovoj 2020./21. godini započeti čim nam to prilike dopuste.

I u ovim životnim neprilikama učinimo našu župnu zajednicu ugodnim mjestom gdje će svatko moći osvježiti i ojačati svoju vjeru te tako duhovno ojačan biti Kristov svjedok Svatko od nas ima određeni milosni dar od Boga, evanđeoski rečeno, talente kojima je pozvan obogaćivati život Crkve i svijeta. Obnovimo snagom Duha Svetoga iznova svoje talente i poziv na koji nas je Gospodin pozvao te ih u novoj školskoj i vjeronaučnoj godini iskoristimo na vlastito dobro i spasenje, kao i spasenje svih oko nas.

Neka nam svima u tome pomogne moćni zagovor naše Nebeske Majke Blažene Djevice Marije Kraljice svih Hrvata.

Vaši fratri i časne sestre

Fra Petar Klapež, župnik


NEDJELJNI RASPORED SVETIH MISA PO ZIMSKOM VREMENU

NEDJELJNI RASPORED SVETIH MISA PO ZIMSKOM VREMENU od nedjelje,25. 10. 2020. slavimo po slijedećem rasporedu:

U kapeli BL. ALOJZIJA STEPINCA u 9.00, 10.30 i 16.00sati;
Schwanthalerstr. 96-98, 80336 München

U crkvi SV. PAVLA u 9.00 i 16.00 sati;
St. Pauls-Platz 10, 80336 München

U PASINGU u 11.30 sati i 13.00 sati
Maria Schutz crkva Bäckerstr. 21, 81241 München

U crkvi SV. GABRIELA u 12.00 i 13.30 sati
Versaillerstr. 20, 81677 München

U crkvi SV. MICHAELA u 12.30 i 13.45  sati
Neuhauserstr. 6, 80331 München

U  POINGU u 10.30 i 12.00 sati  St. Michael crkva
Schulstr. 36, 85586 Poing

U EMMERINGU u 16.00 sati St. Johannes der Täufer crkva
Kirchpl. 1 A 82275 Emmering

 

RASPORED SVETIH MISA SUBOTOM PO ZIMSKOM VREMENU OD 31. 10. 2020.
Subotom svete Mise – Vorabendmesse slavimo:

U GERETSRIEDU u 16.00 sati
Maria Hilf, Johann-Seb. Bach-Str. 2, 82538 Geretsried

U crkvi SV. PAVLA u 18.00 sati
St. Pauls-Platz 10, 80336 München

RASPORED SVETIH MISA RADNIM DANOM
Radnim danom od ponedjeljka do petka svete Mise slavimo u kapeli Blaženog Alojzija Stepinca u 18.30 sati. Schwanthalerstr. 96-98, 80336 München

SVETA ISPOVIJED
Radnim danom od ponedjeljka do petka pola sata prije svete Mise tj. od 18.00 sati u našoj kapeli je mogućnost za svetu ispovijed.


OBAVIJESTI

 1. Danas je je 24. nedjelja kroz crkvenu godinu. Počima redoviti raspored  svetih Misa. Na sv. Misi u St. Mihael crkvi u 12.30 imat ćemo oproštaj od fra Kreše Ante Samardžića  i fra Filipa Mimice i uvođenje u službu  novih dušobrižnika fra Edvarda Sokola  i fra Slavena Čeke .
 2. Od ponedjeljka do petka svetu Misu slavimo u našoj kapeli u 18.30 sati. Pola sata prije sv. Mise je mogućnost za sv. ispovijed.
 3. U ponedjeljak je blagdan  Uzvišenje Svetoga Križa sv. Misu slavit ćemo  u našoj kapeli u 18.30 sati.
 4. U utorak je Gospa Žalosna. Svetu Misu slavit ćemo u našoj kapeli u 18.30 sati
 5. Subotom (Vorabendmesse) nedjeljnu sv Misu slavimo u GERETSRIEDU u 17.00 sati i u crkvi SV. PAVLA od subote u 18.30 sati.
 6. U četvrtak  slavimo Rane Sv. Franje. Poslije svete Mise je klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.
 7. U nedjelju je 25. nedjelja kroz crkvenu godinu, redoviti je raspored svetih Misa i to: U KAPELI BL. ALOJZIJA STEPINCA u 9.00, 10.30, i  u 17.00 sati. u crkvi Sv. PAVLA u 9.00 i 16.45 sati; u PASINGU u 11.30 sati; u crkvi Sv. GABRIELA u 12.00 i 13.15 sati u crkvi Sv. MICHAELA u 12.30 i 13.45 sati, u POINGU u 10.30 sati i u EMMERINGU u 17.00 sati
 8. Roditeljski sastanak za prvu i drugu skupinu prvopričesnika imat ćemo u utorak 15. 09. 2020. u 19. 30 sati u našoj Kapeli, a za treću i četvrtu skupinu prvopričesnika u srijedu, 16. 09. 2020. također u 19. 30 sati u našoj Kapeli.
 9. Roditeljski sastanak za prvu i drugu skupinu Krizmanika imat ćemo u utorak 22. 09. 2020. u 19. 30 sati u našoj Kapeli, a za treću i četvrtu skupinu krizmanika u srijedu, 23. 09. 2020. također u 19. 30 sati u našoj Kapeli.
 10. Užu pripremu za prvopričesnike i krizmani
 11. ke od prošle vjeronaučne godine započimamo već od sutra i to:

RASPORED VJERONAUKA ZA PRVOPRIČESNIKE:                                                                                   Prva skupina ponedjeljkom u 16.00 sati  i srijedom u 16.00 sati                                                    Druga skupina  ponedjeljkom u 17.00 i srijedom u 17.00 sati                                                                Treća skupina utorkom u 16.00 sati i četvrtkom u 16.00 sati                                                                  Četvrta skupina utorkom u 17.00 sati i četvrtkom u 17.00 s.

RASPORED VJERONAUKA ZA KRIZMANIKE:                                                                                     Prva skupina  petkom u 14.00 sati  i subotom u 9.00                                                                    Druga skupina  petkom u 15.00 sati i subotom u 10.00 sati                                                            Treća skupina petkom u 16.00 sati i subotom u 11.00 sati                                                                      Četvrta skupina petkom u 17.00 sati i subotom u 12.00 sati

NAPOMENA:
Novu vjeronaučnu godinu za svu školsku djecu, kao i sve druge župske aktivnosti s našom djecom i mladima započet ćemo čim prestane pandemija korona virusa i kad nam prilike dopuste.


OPROŠTAJ OD FRA KREŠE ANTE SAMARDŽIĆA I FRA FILIPA MIMICE I UVOĐENJE U SLUŽBU FRA EDVARDA SOKOLSA I FRA SLAVENA ČEKE U NAŠOJ ŽUPI

U nedjelju,13. 09. 2020. u st. Michael crkvi na svetoj Misi u 12.30 sati imat ćemo oproštaj od fra Kreše Ante Samardžića i fra Filipa Mimice i uvođenje u službu  novih dušobrižnika fra Edvarda Sokola i fra Slavena Čeke.

Na prijedlog Uprave Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja Split münchenski je nadbiskup, kardinal Reinhard Marx odobrio personalne promjene u našoj župi. Poslije 14 godina pastoralnog rada u našoj župi u zasluženu mirovinu u Samostan Čudotvorne Gospe Sinjske ide fra Krešo Ante Samardžić, a poslije 8 godina pastoralnog rada u našoj župi na novu službu dušobrižnika u Hrvatsku Katoličku župu Stuttgart-Zentrum ide fra Filip Mimica.

Neka dobri Bog blagoslovi sve dobro što  su kroz dugogodišnji pastoralni rad ugradili u našu župu.

Novi župni vikari u našoj župi su fra Edvard Sokol gvardijan samostana St, Gabriel u Mümchenu i provincijalov delegat za Njemačku i fra  Slaven Čeko ovogodišnji mladomisnik naše Provincije.

Gospodin ih vodio i i blagoslivljao u njihovoj novoj službi na radost svih vjernika naše župe.

„Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite, dakle, gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.“ (Mt.9,38)


RODITELJSKI SASTANAK ZA PRVORIČESNIKE i KRIZMANIKE

Poštovani roditelji naših prvopričesnika i krizmanika!

Izvanredno stanje u kojem se još uvijek nalazimo zbog ugroze korona virusom razlogom je da tražimo nove mogućnosti kako bi naši prvopričesnici i krizmanici usred ove nesigurnosti  po sakramentima bili dionici Božje snage i utjehe.

Stoga je naša nadbiskupija München Freising donijela posebnu odredbu o slavlju Prve svete pričesti i Krizme. Za našu župu slavlje  Prve svete Pričesti i Krizme, kako smo već najavili, slavit ćemo po rasporedu u četiri skupine.

Radi velikog broja naših prvopričesnika i krizmanika i mjera predostrožnosti ove pandemije sve roditelje pozivamo na roditeljski sastanak po slijedećem rasporedu:

RODITELJSKI SASTANAK  ZA PRVOPRIČESNIKE

Roditeljski sastanak za prvu i drugu skupinu prvopričesnika imat ćemo u utorak 15. 09. 2020. u našoj kapeli Schwanthalerstr. 96 u 19. 30 sati.

Roditeljski sastanak za treću i četvrtu skupinu prvopričesnika u srijedu,                     16. 09. 2020.  u našoj kapeli. Schwanthalerstr. 96 u 19. 30 sati.

RODITELKJSKI SASTANAK ZA KRIZMANIKE

Roditeljski sastanak za prvu i drugu skupinu Krizmanika imat ćemo u utorak 22. 09. 2020. u našoj kapeli Schwanthalerstr. 96 u 19. 30 sati.

Roditeljski sastanak za treću i četvrtu skupinu krizmanika u srijedu, 23. 09. 2020. u našoj kapeli. Schwanthalerstr. 96 u 19. 30 sati.

Molimo sve roditelje prvopričesnika i krizmanika da neizostavno dođu na roditeljski sastanak, kako bi se svi skupa što bolje pripremili za slavlje Prve svete Pričesti i Krizme u našoj župi.

Za vašu ljubav i žrtvu koju preko svoje djece neumorno ugrađujete u život naše župne zajednice unaprijed vam od srca zahvaljujemo,

Vaši fratri i časne sestre s pastoralnim djelatnicima naše župe

Fra Petar Klapež, župnik