1. Danas je Peta uskrsna nedjelja. Svete mise slavimo po redovitom nedjeljnom rasporedu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 sati, u Emmeringu u 17.00 sati.
  2. Ponedjeljkom, srijedom i petkom sv. misu slavimo u crkvi sv. Pavla u 18.30 sati.
  3. Utorkom i četvrtkom sv. misu slavimo u našoj kapeli u 18.30 sati.
  4. Utorkom poslije svete mise molimo pobožnost od 13 utoraka na čast sv. Ante Padovanskog.
  5. U srijedu, 01. svibnja je sv. Josip Radnik. Svetu misu slavit ćemo u u crkvi sv. Pavla u 18.30 sati.
  6. Subotom sv. mise slavimo u crkvi sv. Pavla u 18. 00 sati i u Geretsriedu u 18. 00 sati.
  7. U slijedeću nedjelju, 05. 05. 2024. je Šesta uskrsna nedjelja. Svete mise slavimo po redovitom nedjeljnom rasporedu osim u Pasingu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 sati, u Emmeringu u 17.00 sati.
  8. U slijedeću nedjelje u Pasingu u 11.30 sati nemamo svete Mise jer Njemačka župa slavi dan Župe – Maria Schutz.
  9. U srijedu, 01. svibnja u Augsburgu je susret ministranata Hrvatskih katoličkih zajednica iz cijele Bavarske. Polazak naših ministranata za Augsburg je u srijedu ispred Hrvatskog Doma u 9.00 sati. Molimo sve naše ministrante da na vrijeme dođu i da sa sobom ponesu i športsku odjeću za športska natjecanja.
  10. Kroz ovaj idući tjedan za svu školsku djecu vjeronauk, kao i sve župske aktivnosti su po redovitom rasporedu.
  11. U organizaciji udruge roditelja i učitelji Hrvatske nastave u Bavarskoj danas u 14.00 sati u Hrvatskom Domu Schwanthalerstr. 96 održat će se lutkarska predstava „Kraljevna na zrnu graška“. Za izvedbu te male scene dolaze nam glumci iz Domovine. Pozivamo roditelje s djecom od najmanje dobi da dođu na ovu predstavu. Ulaz je za sve slobodan!

Trs i loze

„Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar… Ja sam trs, vi loze.

Bože, gdje si? Ima trenutaka kad je čovjeku pred očima sve mračno, kad ne vidi je li išta ostalo od njegove vjere i njegovog čvrstog pouzdanja u Boga. Čovjek onda ulazi u tamu, u napuštenost, osjeća se odbačenim i posve samim u svojim bolima. I tada se prolama krik: „Bože, gdje si?“ Ili: „Eli, Eli lema sabahtani?“ Doista, ima trenutaka, kad nam se čini da smo sami i zapušteni i da od naše vjere ima samo nekih jadnih ostataka. Pa ipak! To su tek kušnje. Vjerom znamo i srcem osjećamo kako je nemoguće da bi kršćanin bio sam i zapušten, baš kao što nije bilo moguće da Isus bude sam, izvan zajedništva sa svojim Ocem. Upravo nam o tome danas Isus progovara u prelijepoj slici loze i trsa (Iv 15, 1-8).