Pjevanje, sviranje, plesanje, susreti


2019

Dan

Vrijeme

Razred

Dvorana

Probe pjevanja i sviranja

16.45 - 17.15

Pjevanje za prvopričesnike

Dvorana 1

19.00 - 21.00

Crkveni zbor Pasing

Dvorana 1

20.00 - 21.50

Klapa Croatia

Dvorana 2

Četvrtak

19.30 - 21.00

FRAMA – pjevanje i sviranje

Dvorana 2

Petak

15.30 - 16.00

Pjevanje za prvopričesnike

1 Kat

16.30 - 17.00

Pjevanje za prvopričesnike

1 Kat

17.00 - 18.00

Dječji zbor “Hrvatski slavuji”

1 Kat

18.30 - 20.00

Crkveni zbor St. Michael

1 Kat

20.00 - 21.30

Vokalna skupina Lira

1 Kat

20.00 - 21.30

Crkveni zbor St. Gabriel

St. Gabriel

Subota

10.30 - 11.00

Pjevanje za prvopričesnike

Dvorana 1

11.45 - 12.15

Pjevanje za prvopričesnike

Dvorana 1

9.30 - 10.30

Tamburice – Grupa C

1 Kat

10.30 - 12.00

Tamburaški orkestar mladih

1 Kat

12.00 - 13.00

Tamburice – Grupa B

1 Kat

16.00 - 18.00

Crkveni zbor Pasing

Poing

Folklorne grupe

Utorak

20.00 - 21.50

Folklorna skupina  – Fra Andrija Kačić Milošić

Zadnji dio kapele

Četvrtak

20.00 - 21.50

Seniori – Narodni vez

Velika dvorana

Petak

14.45 - 15.45

Dječji folklor “Bijeli golubovi” (4-7 god.)

Velika dvorana

16.00 - 17.00

Dječji folklor “Bijeli golubovi” (2-6 raz.)

Pfarrheim St. Paul

18.00 - 19.00

Dječji folklor B (7-12 raz.)

Pfarrheim St. Paul

20.00 - 22.00

Folklorna skupina  – Fra Andrija Kačić Milošić

Pfarrheim St. Paul