1. Danas je svetkovina Božića. Svete mise slavimo po redovitom nedjeljnom rasporedu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 sati, u Emeringu u 17.00 sati i u Geretsriedu u 16.30 sati.
  2. Po odredbi naše nadbiskupije milostinju Adveniat, koju smo sinoć na Badnjak skupljali i koju danas na svetkovinu Božića na svim sv. misama skupljamo namijenjena je za siromašne. Za vaš milodar ovoga Božića u ime najpotrebnije braće i sestara od srca vam zahvaljujemo       
  3. Sutra je Sveti Stjepan, prvomučenik,  svete  slavimo po slijedećem rasporedu: u St. Paul crkvi u 9.00 i 17.00 sati u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel crkvi u 12.oo sati i u St. Michael crkvi u 12.30 sati.   
  4. U srijedu. 27. 12. 2023. je Sveti Ivan, apostol i evanđelist sv. misu slavimo u našoj kapeli u 18.30 sati.
  5. U četvrtak, 28. 12. 2023. su Nevina Dječica. Svetu misu i blagoslov djece slavimo u našoj kapeli u 18.30 sati.
  6. Subotom sv. mise slavimo u Geretsriedu u 16.30 sati i u crkvi sv. Pavla u 18.00 sati.
  7. U slijedeću nedjelju, 31. 12. 2023.na Staru godinu je Sveta Obitelj. Svete mise slavimo po redovitom nedjeljnom rasporedu i to: u crkvi sv. Pavla u 9.00 i u 17.00 sati, dječju sv. misu u našoj kapeli u 10.30 sati, u Pasingu u 11.30 sati, u St. Gabriel u 12.00 sati u St. Michael u 12. 30 sati, u Poingu  u P. Rupert Mayer crkvi u 9.00 sati, u Emeringu u 17.00 sati 
  8. U ovom idućem tjednu nemamo vjeronauk, ni župskih aktivnosti, jer su djeci Božićne ferije. S vjeronaukom i svim drugim župskim aktivnostima nastavit ćemo, 08. 01. 2024.tj. odmah poslije Božićnih blagdana.
  9.  Na izlazu iz crkve možete uzeti jedno-lisni ili dvanaest-lisni katolički kalendar za iduću godinu i prijavnicu za blagoslov kuća, koju ćete popunjenu predati svećeniku ili u naš župski ured. Zajednički blagoslov naših obitelji imat ćemo na svim svetim misama na svetkovinu Krštenja Gospodinova u nedjelju, 07.01.2024.

Svim  našim vjernicima, kao i svim  ljudima dobre volje fratri s časnim sestrama i župskim djelatnicima želimo sretan i blagoslovljen Božić i Božićne blagdane!

Sretan i blagoslovljen Božić i Božićne blagdane!