Župno vijeće Hrvatske katoličke župe München izravno na izborima biraju vjernici naše župe. Ono je od Crkve priznat gremij vjernika laika te ima veoma važnu ulogu u životu zajednice. U njemu se sabiru mnoge informacije iz života zajednice, pripremaju se važne odluke za život zajednice i umrežavaju različite grupe i inicijative. Vijeće je mjesto gdje se osjećaju želje, razočaranja, nadanja i novi pomaci u zajednici. Ono savjetuje i podupire rad župnika, svećenika i pastoralnih suradnika u pastoralnim aktivnostima, kao što je priprema i slavlja euharistije, kod prve pričesti i krizme, crkvenih obreda i drugih slavlja i svih različitih aktivnosti zajednice. Ono raspravlja i savjetuje pastoralni tim o vjerskom stanju i napretku zajednice, o društveno-političkim pitanjima, o kulturnim nastojanjima, o razvoju zajednice u konkretnim prilikama i neprilikama, o očuvanju svega stvorenoga.

Najvažnija zadaća Župnog vijeća jest stvarati takvo ozračje i okolinu da čovjek može rasti i razvijati se u čovještvu i vjeri. Zadaća Vijeća počiva na slici Crkve kao naroda Božjega. Tako zajednicu nose svi članovi Crkve. Svi su pozvani angažirati se. Svi su suodgovorni za to da vjernička zajednica napreduje. Pravo glasa na izborima za Župno vijeće imaju svi katolici od navršene 14. godine života.

Za župno vijeće se bira 12 članova od 29 kandidata te će se još pridružiti 6 dodatnih članova koji nisu predloženi kao kandidati.
Izbori će se održati u svim crkvama, gdje slavimo sv. mise na hrvatskom jeziku, u nedjelju 20. ožujka 2022. godine te u Geretsriedu (crkva Maria Hilf, Johann-Sebastian-Bach-Str. 2) i u crkvi St. Paul (St.-Pauls-Platz 11, 80336 München) poslije poslijepodnevnih svetih misa u subotu, 19. ožujka 2022. Cijela župa zahvaljuje dosadašnjim članovima Župnog vijeća na suradnji i angažmanu u raznim prilikama života naše župe. Gospodin neka ih obaspe svojim blagoslovom za uloženo vrijeme, žrtvu i ljubav. Pozivamo sve vjernike naše župe da dođu na izbore i po svojoj savijesti dadnu svoj glas predloženim članovima za novo Župno vijeće.