Pozivamo sve roditelje naših krizmanikaa na roditeljski sastanak, koji će se održati u crkvi Svetog Pavla u subotu, 13. 11. 2021. s početkom u 19.15 sati.                                                                                                                                     

Molimo sve krizmanike da redovito dolaze na vjeronauk kako bi se što bolje mogli pripremiti za slavlje Svete krizme u našoj Župi, koje ćemo proslaviti u subotu, 21. 05. 2022. u crkvi St. Michael u 11.00 sati s uzoritim Kardinalom Reinhard Marx-om, ako nam prilike dopuste! 

Dok smo na samom početku s vjeronaukom za slavlja Svete krizme u još uvijek posebnim životnim (ne)prilikama, srca i pogleda usmjerena prema našoj Nebeskoj Majci, Odvjetnici i Kraljici, molimo da nas sve preporođene u Kristu, a naročito naše krizmanike, čuva i vodi Njezina blizina te zagovara blaženi Alojzije Stepinac naš nebeski zaštitnik, da bismo i mi bili zalog preporoda i obnove Crkve na radost naših klrizmanika.  

Sa svim krizmanicima na vjeronaučnim susretima raduju se vaši fratri s časnim sestrama i pastoralnim djelatnicima.

Fra Petar Klapež, župnik