Pripremu za slavlja Prve svete Pričesti i Krizme započeli smo na blagdan sv. Franje Asiškoga od ponedjeljka, 04. listopada 2021. i to po slijedećem rasporedu:     

RASPORED VJERONAUKA ZA PRVOPRIČESNIKE:

Prva skupina ponedjeljkom u Hrvatskom Domu u velikoj dvorani u 17.00 sati    

Druga skupina  srijedom u Hrvatskom Domu u velikoj dvorani u 17.00 sati    

Treća skupina petkom u Hrvatskom Domu u velikoj dvorani u 17.00 sati    

Četvrta skupina subotom u Hrvatskom Domu u velikoj dvorani u 10.00 sati

Peta skupina subotom u Hrvatskom Domu u velikoj dvorani u 11.00 sati    

RASPORED VJERONAUKA ZA KRIZMANIKE:

Prva skupina ponedjeljkom u crkvi svetog Pavla u 17.00 sati    

Druga skupina  srijedom u crkvi svetog Pavla u 17.00 sati    

Treća skupina petkom crkvi svetog Pavla u 17.00 sati    

Četvrta skupina subotom crkvi svetog Pavla u 10.00 sati    

RASPORED VJERONAUKA U POINGU ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE

Prvopričesnici imaju vjeronauk petkom u 16.00 sati u Pfarrheim St. Michael                                        

Krizmanici imaju vjeronauk petkom u 18.00 sati u Pfarrheim St. Michael                                         Schulstr.36; 85586 Poing

RASPORED VJERONAUKA U GERETSRIEDU                                                                            

Vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike iz Geretsrieda  imamo svake subote poslije svete Mise u Geretsriedu, koja se slavi u 16.00 sati. u  crkvi Maria Hilf, Johan-Sebastian Bach-Str. 2; 82538 Geretsried

U EMERINGU S VJERONAUKOM ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE JOŠ UVIJEK NE MOŽEMO POČETI

Stoga Molimo roditelje iz Emeringa i Fürstenfeldbruck-a da prvopričesnike dovode na vjeronauk u Hrvatski Dom Schwanthalerstr. 96; 80336 München, a krizmanike u crkvu svetog Pavla St.Pauls-Platz 10; 80336 München po gore najavljenom rasporedu! 

Za pohađanje vjeronauka sva djeca prvopričesnika i krizmanika mogu izabrati jednu od skupina koja im najbolje odgovara. 

Djeci za vjeronauk nije potrebno činiti poseban coronatest, jer svoj djeci vrijedi coronatest od škole.

Pozivam sve roditelje naših prvopričesnika i krizmanika da djecu redovito dovode na vjeronauk kako bi se što bolje mogli pripremiti za  slavlja svetih sakramenata u našoj Župi.

Dok počimamo s vjeronaukom za slavlja Prve svete Pričesti i Krizme  u još uvijek posebnim životnim (ne)prilikama, srca i pogleda usmjerena prema našoj Nebeskoj Majci, Odvjetnici i Kraljici, molimo da nas sve preporođene u Kristu, a naročito našu djecu i  mlade, čuva i vodi Njezina blizina te zagovara blaženi Alojzije Stepinac naš nebeski zaštitnik, da bismo i mi bili zalog preporoda i obnove Crkve na radost naših prvopričesnika i krizmanika.

NAPOMENA:
Novu vjeronaučnu godinu za svu školsku djecu, kao i sve druge župske aktivnosti s našom djecom i mladima započet ćemo čim  nam prilike dopuste.  

Sa svim prvopričesnicima i krizmanicima na vjeronaučnim susretima raduju se vaši fratri s časnim sestrama i pastoralnim djelatnicima.

Fra Petar Klapež,župnik                                                              München,02.10. 2021