Radi epidemioloških propisa tečaj pripreme za sakramenat Ženidbe ne možemo održati u našoj kapeli, kao što je bilo najavljeno. Stoga je došlo i do promjene mjesta i datuma održavanja samog tečaja i to:

Tečaj pripreme za sakramenat Ženidbe u našoj župi održat će se u ponedjeljak, 31. 05. i u srijedu, 02. 06. 2021. s početkom u 19.30 sati u crkvi St. Paul  – St. Paul Platz 10; 80336 München. Za sam tečaj nisu potrebni nikakvi dokumenti!  

Radi pandemije corona virusa ograničen je broj sudionika na tečaju. Stoga molimo sve zaručnike, koji žele sklopiti sakramenat  Ženidbe da se prijave u naš župski ured telefonski ili e- mailom! 

Telefon župskog ureda  glasi:  089 179581

E-mail glasi: info@hkz-muenchen.de

Fra Petar Klapež, župnik