1. Danas je je 24. nedjelja kroz crkvenu godinu. Počima redoviti raspored  svetih Misa. Na sv. Misi u St. Mihael crkvi u 12.30 imat ćemo oproštaj od fra Kreše Ante Samardžića  i fra Filipa Mimice i uvođenje u službu  novih dušobrižnika fra Edvarda Sokola  i fra Slavena Čeke .
  2. Od ponedjeljka do petka svetu Misu slavimo u našoj kapeli u 18.30 sati. Pola sata prije sv. Mise je mogućnost za sv. ispovijed.
  3. U ponedjeljak je blagdan  Uzvišenje Svetoga Križa sv. Misu slavit ćemo  u našoj kapeli u 18.30 sati.
  4. U utorak je Gospa Žalosna. Svetu Misu slavit ćemo u našoj kapeli u 18.30 sati
  5. Subotom (Vorabendmesse) nedjeljnu sv Misu slavimo u GERETSRIEDU u 17.00 sati i u crkvi SV. PAVLA od subote u 18.30 sati.
  6. U četvrtak  slavimo Rane Sv. Franje. Poslije svete Mise je klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.
  7. U nedjelju je 25. nedjelja kroz crkvenu godinu, redoviti je raspored svetih Misa i to: U KAPELI BL. ALOJZIJA STEPINCA u 9.00, 10.30, i  u 17.00 sati. u crkvi Sv. PAVLA u 9.00 i 16.45 sati; u PASINGU u 11.30 sati; u crkvi Sv. GABRIELA u 12.00 i 13.15 sati u crkvi Sv. MICHAELA u 12.30 i 13.45 sati, u POINGU u 10.30 sati i u EMMERINGU u 17.00 sati
  8. Roditeljski sastanak za prvu i drugu skupinu prvopričesnika imat ćemo u utorak 15. 09. 2020. u 19. 30 sati u našoj Kapeli, a za treću i četvrtu skupinu prvopričesnika u srijedu, 16. 09. 2020. također u 19. 30 sati u našoj Kapeli.
  9. Roditeljski sastanak za prvu i drugu skupinu Krizmanika imat ćemo u utorak 22. 09. 2020. u 19. 30 sati u našoj Kapeli, a za treću i četvrtu skupinu krizmanika u srijedu, 23. 09. 2020. također u 19. 30 sati u našoj Kapeli.
  10. Užu pripremu za prvopričesnike i krizmani
  11. ke od prošle vjeronaučne godine započimamo već od sutra i to:

RASPORED VJERONAUKA ZA PRVOPRIČESNIKE:                                                                                   Prva skupina ponedjeljkom u 16.00 sati  i srijedom u 16.00 sati                                                    Druga skupina  ponedjeljkom u 17.00 i srijedom u 17.00 sati                                                                Treća skupina utorkom u 16.00 sati i četvrtkom u 16.00 sati                                                                  Četvrta skupina utorkom u 17.00 sati i četvrtkom u 17.00 s.

RASPORED VJERONAUKA ZA KRIZMANIKE:                                                                                     Prva skupina  petkom u 14.00 sati  i subotom u 9.00                                                                    Druga skupina  petkom u 15.00 sati i subotom u 10.00 sati                                                            Treća skupina petkom u 16.00 sati i subotom u 11.00 sati                                                                      Četvrta skupina petkom u 17.00 sati i subotom u 12.00 sati

NAPOMENA:
Novu vjeronaučnu godinu za svu školsku djecu, kao i sve druge župske aktivnosti s našom djecom i mladima započet ćemo čim prestane pandemija korona virusa i kad nam prilike dopuste.