1. Danas je Svetkovina Duhova – Pedesetnica. Radi pandemije korona virusa svete Mise slavimo po novom rasporedu.
  2. Sutra je Duhovski ponedjeljak. Svete Mise Slavimo samo u gradu Münchenu i to: u KAPELI BL. ALOJZIJA STEPINCA u 10.30 sati; u ST. PAUL crkvi u 9.00 i 16.45 sati; u PASINGU u 11.30 sati; u ST. GABRIEL crkvi u 12.00 sati i u ST. MICHAEL crkvi u 12.130 sati.
  3. Radnim danom svete Mise slavimo u  našoj kapeli prije podne u  9.30 sati i poslije podne u 18.30 sati.
  4. Utorkom poslije svete Mise molimo pobožnost na čast trinaest utoraka sv. Anti Padovanskom.
  5. U četvrtak počima devetnica sv. Anti Padovanskom, koju ćemo moliti svaku večer poselije svete  Mise u kapeli Bl. A. Stepinca.
  6. Subotom Vorabendmesse (nedjeljne) slavimo u GERETSRIEDU u 17.00 sati, u našoj kapeli u 18.30 sati i u crkvi svetog Pavla u 19.00 sati.
  7. U nedjelju je svetkovina Presvetog Trtojstva. Svete Mise slavimo po slijedećem rasporedu: U KAPELI BL. ALOJZIJA STEPINCA u 9.00, 10.30 i 19.00 sati; u crkvi Sv. PAVLA u 9.00, 15.30 i 16.45 sati ; u POINGU u 10.30 i 12.00 sati; u PASINGU  u 11.30 sati; u crkvi Sv. GABRIELA u 12.00 i 13.15 sati; u crkvi Sv. MICHAELA u 12.130 i 14.00 sati i u EMMERINGU u 16.00 i 17.15 sati.
  8. Sav raspored svetih Misa objavljen je na web. stranici naše župe. 
  9. Po ovom novom rasporedu nedjeljom nema mogućnosti za sv. ispovijed. Stoga ispovijedamo samo radniom danom u našoj kapeli prije jutarnje svete Mise od 9.00 sati i prije večernje svete Mise od 18.00 sati.
  10. Kollektu – milostinju radi korona virusa skupljamo na završetku svete Mise pri samom izlazasku iz crkve.