Tema ovogodišnjih Tribina za odrasle će biti: SVETO PISMO.

Tribine se održavaju u kapeli bl. Alojzija Stepinca, Schwanthalerstr. 96/98, 80336 München.

Raspored Tribina :

   • 18:00 Krunica

   • 18:30 Sv. misa

   • 19:30 Kateheza

   • 20:30 Euharistijsko klanjanje (uz mogućnost za sv. ispovijedi i duhovnog razgovora sa svećenicima)

Nadolazeći termini tribina :

 • 15. 02. 2020

 • 21. 03. 2020

 • 25. 04. 2020

 • 30. 05. 2020