Datum krizme je 20.06.2020.

u St. Michael u 10:30 sati.

 

  • U tjednu od 9.12.-15.12.2019. nema vjeronauka! Umjesto vjeronauka imat ćemo božićnu ispovijed u subotu, 14.12.2019., u 10.30 sati u kapeli bl. Alojzija Stepinca za svu školsku dijecu i za njihove roditelje! Vjeronauk opet počinje od utorka 7.1.2020.!

  • Molimo sve krizmanike i roditelje da predaju do najkasnije iza božićnih praznika (7.1.2020.) potvrdu o krštenju krizmanika (ako nije kršten u našoj župi) i potvrdu (ili posvjedočenje) za kumovanje od kuma/e da može kumovati na krizmi (ako ne živi na teritoriju naše župe; kumovi koji pripadaju našoj župi su u našem kompjuteru i ne trebaju potvrdu).