„Život i pravilo“ Franjevačkog Svjetovnog odn. Trećeg Reda (latinski „OFS“ =
„Ordo Franciscanus Saecularis“) jest
„opsluživati Evanđelje Isusa Krista po primjeru sv. Franje“.
OFS je dio sveukupne franjevačke obitelji koja je raširena po
cijelom svijetu. Cilj i smisao jest dublje i aktivnije živjeti svoje kršćansko
poslanje i više se angažirati u svojoj župi u duhu svetoga Franje Asiškoga, tj.
u duhu vjere, služenja, siromaštva, poniznosti, jednostavnosti, dobrote i
ljubavi. To se ostvaruje kroz razna predavanja, molitve, pobožnosti,
karitativne i socijalne aktivnosti, izlete, hodočašća, duhovne vježbe i
redovito druženje.
Trećoreci imaju mjesečne susrete (vidi ovdje).
Svatko tko ima interes i se želi priključiti je srdačno pozvan da „dođe i vidi“
kako naši susreti konkretno izgledaju, te surađuje na tome da naša
zajednica postane živi i djelotvorni znak Božje prisutnosti na ovome svijetu!