njemcka-zastava

Dijete nam se rodilo,
Sina dobismo,
na plećima mu je vlast.
Ime mu je:
Anđeo velikoga savjeta.

Iz 9,6

Novi župni listić!

Želim krstiti dijete!

Želim se vjenčati!

Dječji zbor

Go to top